Test odporności ogniowej

Testy odporności ogniowej inne zwane testami zmniejszania palności są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszych produktów lub materiałów oraz do pomiaru ich wymagań w zakresie reakcji na ogień. Konieczne jest wykonanie tego testu w celu sprawdzenia odporności ogniowej, zwłaszcza produktów, które muszą być stosowane w ekstremalnych warunkach.

Jera przeprowadza ten test na poniższych produktach

-Fiberowe kable upuszczające

-Złącze przebijające izolację (IPC)

Testy odporności ogniowej przeprowadzane są za pomocą pionowego pieca zgodnie z normą IEC 60332-1, IEC 60332-3. Sprzęt testowy został wykonany automatycznie, co pozwala uniknąć ludzkich błędów, aby zapewnić autentyczność i precyzję eksperymentu.

Stosujemy następujące testy norm na nowych produktach przed wprowadzeniem ich na rynek, także do codziennej kontroli jakości, aby upewnić się, że nasz klient może otrzymać produkty spełniające wymagania jakościowe.

Nasze wewnętrzne laboratorium jest w stanie przeprowadzić taką serię standardowych testów typu.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji.

aggdsg